Nieuws detail

SERMI-certificaat vanaf 1 april 2024 verplicht in België
01/03/2024, 12:25

Wat is SERMI en waarom is het belangrijk?

SERMI is een certificaat dat vanaf 1 april 2024 verplicht is voor alle onafhankelijke auto-, schadeherstel- en camperbedrijven die werken aan onderdelen die te maken hebben met diefstalpreventie. Denk bijvoorbeeld aan contact- en deursloten, sleutels en anti-diefstal gerelateerde stuurapparaten. Het nieuwe certificaat is persoonsgebonden en vervangt alle bestaande merkspecifieke anti-diefstalcertificaten.

Wat betekent dit voor de werkzaamheden van uw klanten?

Na de invoeringsdatum is het niet meer mogelijk om merkspecifieke anti-diefstalcertificaten aan te vragen of te verlengen. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, is het noodzakelijk dat zowel het bedrijf als de medewerkers beschikken over een geldig SERMI-certifcaat. Maakt men gebruik van remote diagnose oplossingen, zoals Smart Remote, om onder de SERMI-regelgeving vallende diensten uit te voeren? Ook dan is men verplicht om over een SERMI-certificaat te beschikken.

Hoe komen uw klanten aan een SERMI-certificaat?

Het SERMI-certificaat is aan te vragen bij verschillende certificeringsinstanties, zoals Kiwa, DEKRA en Aboma.

Wat is de geldigheid van het SERMI-certificaat?

Beschikt men over het vereiste certificaat? Dan is het 5 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat van medewerkers is afhankelijk van de geldigheid van het gecertificeerde bedrijf. Tijdens deze periode zal de certificeringsinstantie eenmalig een onaangekondigde controle op locatie uitvoeren om te controleren of het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet.

Benodigde documenten

Voor zowel de aanvraag van een certificaat voor een bedrijf als voor een medewerker dient men tijdens het aanvraagproces een aantal documenten, verklaringen en gegevens aan te leveren.

Een SERMI aanvraag voor een bedrijf:

 • Een bewijs van de registratie als onderneming, aantoonbaar via een uittreksel uit de kruispuntbank der ondernemingen. Deze kan eenvoudig worden aangevraagd via het ondernemingsloket;
 • Legitimatiebewijs van de rechtspersoon/rechtspersonen;
 • Een verklaring aanvinken dat het bedrijf legale activiteiten uitoefent;
 • Een verklaring aanvinken dat geen werkzaamheden worden verricht die betrekking hebben op de emissie van voertuigen (chiptuning, verwijderen roetfilter, …);
 • Bewijs van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uploaden met een minimale dekking van €1.000.000 voor letselschade en €500.000 voor materiële schade. Dit kan worden aangevraagd via de verzekeraar;
 • Een uittreksel uit het strafregister op bedrijfsniveau, maximaal 6 maanden oud. Dit kan worden aangevraagd via strafregister@just.fgov.be. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via: justitie.belgium.be

Een SERMI aanvraag voor een medewerker:

 • Legitimatie (ID of paspoort);
 • Een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden oud; Het standaard getuigschrift model 595 is hierbij voldoende Dit dient persoonlijk aangevraagd te worden bij de gemeente;
 • een bewijs van arbeidsovereenkomst;
 • Een verklaring aanvinken dat de medewerker niet eerder een SERMI-certificaat had dat ingetrokken is;
 • Een verklaring aanvinken dat er een arbeidsovereenkomst is tussen de medewerker en de werkgever;
 • Een verklaring aanvinken dat de medewerker meer dan twee jaar ervaring heeft als automonteur;
 • Iedere medewerker die SERMI gecertificeerd moet worden, dient te beschikken over een uniek en persoonlijk emailadres en mobiel telefoonnummer. Deze zal tijdens de aanvraag doorgegeven moeten worden.

Ontdek de trainingseisen van een Independent Operator-medewerker (IOe) per land

* De European Association is nog bezig met het samenstellen van een zogenaamde sanctioned interpretation list. Mogelijk worden een of meerdere vereisten aangepast. Desgevallend informeren wij u hierover.

LKQ heeft ten behoeve van haar merken en partners specifiek met Kiwa een samenwerking inzake de SERMI-certificering gerealiseerd. In een volgende communicatie gaan we verder in op de modaliteiten en voordelen van dit partnership voor u als LKQ klant. We gaan tijdens deze volgende communicatie ook verder in op het aanvraagproces zodat u, indien gewenst, zeker tijdig uw SERMI certificaat kan bekomen alvorens de regelgeving op 1 april in voege treedt.

Bekijk voor actuele informatie op de website van TRAXIO of SERMI.

Top