Nieuws detail

Wynn's zet alle kansen bij technische keuring aan uw kant!
27/10/2023, 12:44

Voorkomen dat u een voertuig tijdens de technische keuring moet afkeuren door teveel uitstoot van fijnstofdeeltjes? Wynn’s PRE EMMISSION TEST-behandeling biedt mogelijk een oplossing!

Wat is de deeltjestellertest?

Sinds 1 juli 2023 moet u tijdens de technische keuring de uitstoot van fijnstof op Euro 5-6 dieselvoertuigen controleren. Met een deeltjesteller meet u of het roetfilter (DPF) nog goed werkt. U meet 15 seconden lang de concentratie fijnstof bij stationair toerental. Komt het aantal fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter boven de 1 miljoen, dan moet u het voertuig afkeuren.

Let op: vanaf 1 december 2023 moet u het voertuig al binnen 3 maanden na afkeuring opnieuw controleren (in plaats van de huidige 12 maanden).

Waar komen deze fijnstofdeeltjes vandaan?

Een te hoge deeltjesuitstoot kan komen door:
• Defecte of gemanipuleerde roetfilter (defect, bewerkt, gedemonteerd, et cetera).
• Vervuilde injectoren wat zorgt voor een slechte verstuiving van de brandstof en dus een slechte verbranding.
• EGR-klep die open blijft staan (blokkade) wat de werking van de motor verstoort.

Wynn's Pre-Technische Keuring oplossing

Wynn's biedt een specifieke ‘PRE EMISSION TEST-behandeling’. Hiermee vermijdt u soms dat u een voertuig moet afkeuren. Het werkt na de verbranding en vermindert de zwarte rook, uitlaatgassen en deeltjesuitstoot bijzonder snel (behalve bij een defecte roetfilter).

Top